Για εμάςteba_tree_header1

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται  στο σύνολο της χώρας.

Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I). Η εφαρμογή του Προγράμματος ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι επιλέγονται σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

teba_tree_part

Κοινωνικές Συμπράξεις

Ανακοινώσειςteba_tree_header1

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./48838/2486/14.09.2018 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης –…

Κατηγορίες

Υπενθυμίζεται στους Δικαιούχους που εξακολουθούν να έχουν εκκρεμότητες ως προς την ενημέρωση του λογισμικού παρακολούθησης…

Κατηγορίες

Γνωστοποιείται στους Δικαιούχους Πράξεων του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ότι στις 31.07.2018 ενεργοποιήθηκε από το…

Κατηγορίες

Απόφαση Ένταξης Αποκεντρωμένων Προμ_4_Τροπ_6ΖΓΒΟΞ7Φ-ΞΤ4

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων της υπ.΄ αριθμ. πρωτ. ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/936/13.08.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος…

Κατηγορίες

Σύμφωνα με οδηγία της Αρχής Πιστοποίησης, όταν ο Δικαιούχος εξοφλεί  ταυτόχρονα (σε ενιαία πληρωμή) παραστατικά…

Κατηγορίες

Προσεχείς Εκδηλώσεις