Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1233-08/01/2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής Πιστοποίησης/Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, πληρωμές που έχουν πραγματοποιήσει οι Δικαιούχοι έως 31.12.2018 και δεν κατέστη δυνατό να συμπεριληφθούν σε αιτήματα πληρωμής προς την ΕΕ εντός του έτους 2018, μπορούν να ληφθούν υπόψη για την Ετήσια Έκθεση και τους δείκτες απορρόφησης έτους…

Οι Δικαιούχοι των Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» καλούνται να υποβάλλουν ΜΗΔΕΝΙΚΑ Δελτία Επίτευξης Δεικτών για το έτος 2018, έως Παρασκευή 25.01.2019.

Αγαπητοί συνεργάτες Η ΔΑ ολοκλήρωσε το  «Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου Συνοδευτικών Μέτρων». Με την είσοδο σας στο σύστημα θα μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης και να υποβάλετε τα συνοδευτικά μέτρα  επιλογής σας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση εισόδου στην πλατφόρμα  είναι η:   https://mis.eiead.gr/remis/Menu/subareas.aspx Η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σας θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ολοκλήρωση των συνοδευτικών…

Αγαπητοί συνεργάτες. Η ΔΑ, σε μια προσπάθεια να μην παρατηρούνται διαφορετικές προσεγγίσεις στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διακηρύξεις του ΤΕΒΑ, ολοκλήρωσε τα πρότυπα των διακηρύξεων και σας τα κοινοποιεί σε 3 αρχεία ανάλογα με τον Π/Υ και τα οικονομικά όρια που ορίζει ο Ν. 4412/2016 Τα αρχεία είναι στα υποχρεωτικά τους σημεία κλειδωμένα και…

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στον ιστότοπό μας o ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΒA-3η έκδοση.pdf

Σας ενημερώνουμε ότι στις 13/12/2018 από τις 11.00 – 17.00 θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του ξενοδοχείου Amalia Hotel (στο Σύνταγμα) στην Αθήνα, συνάντηση εργασίας, με κύριο θέμα τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα ευρήματα μετά από τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων. Οι υπεύθυνοι υλοποίησης των Κοινωνικών Συμπράξεων Καβάλας, Δυτικός Τομέας/ΑΣΔΑ, Δράμας, Θεσσαλονίκη/Δυτικό τμήμα, Μαγνησίας, Πέλλας και…

Σας ενημερώνουμε ότι στις 12/12/2018 στις 10.00-15.00 θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Amalia Hotel (Σύνταγμα – Αθήνα), η 4η  Ετήσια Συνάντηση (4th Annual Review Meeting) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./48838/2486/14.09.2018 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’ 4290/27.09.2018) τροποποιήθηκε εκ νέου η υπ’ αριθμ. 604/24.04.2015  ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) » (ΦΕΚ Β΄ 770/30.04.2015). Για…

© ΤΕΒΑ 2016-2018 Web site created by Agile Vendors