Λόγω των νέων συνθηκών διαχείρισης της καθημερινότητας που έχει δημιουργήσει η πανδημία του COVID – 19 και προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός σε Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς επίσης και η μετακίνηση Ωφελουμένων που υπάγονται σε ευπαθείς ομάδες, σας ενημερώνουμε ότι είναι αποδεκτή η παραλαβή του πακέτου από εξουσιοδοτημένο άτομο, υπό τις εξής προϋποθέσεις: H Eξουσιοδότηση φέρει…

Επί των τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ στις 17/6/2020 παραθέτουμε διευκρινιστικό έγγραφο της Δ/νσης Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Για να δείτε το διευκρινιστικό έγγραφο πατήστε g.pr_.-2020-89170-dievykriniseis schetika me tis technikes prodiagrafes trof…-1.pdf.

Επί των τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ στις 19/6/2020 και  προς απάντηση σε σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν από Δικαιούχους, σας παραθέτουμε  διευκρινίσεις, οι οποίες  εκπονήθηκαν σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή: α) Οι προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές περιγράφουν τη συνήθη συσκευασία και ποσότητα ανά συσκευασία,…

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον  Ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127/Α΄/29.6.2020)  το όριο υπαγωγής των συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στον προσυμβατικό…

Αναφορικά με την παραλαβή και τιμολόγηση προϊόντων σας εφιστούμε την προσοχή στα παρακάτω: Σε όλα τα σχετικά έγγραφα και παραστατικά (δελτία αποστολής, πρωτόκολλα παραλαβής, δελτία εισαγωγής στην αποθήκη, τιμολόγια) θα πρέπει να γίνεται ακριβής περιγραφή του είδους που παραλαμβάνεται. Για παράδειγμα, αν το παραλαμβανόμενο είδος είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη και τη σύμβαση  «extra παρθένο…

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή [Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων  – Δ/νση Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών – Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Τροφίμων, Χάρτου, Χημικών, Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών, Πλαστικών και Δερμάτων (Αγαθά Α)]  προέβη στη σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «Επαναχρησιμοποιούμενο κάλυμμα προσώπου» (μάσκα κοινότητας)». Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές ΕΙΝΑΙ…

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή [Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων  – Δ/νση Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών – Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Τροφίμων, Χάρτου, Χημικών, Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών, Πλαστικών και Δερμάτων (Αγαθά Α)]  προέβη στη σύνταξη ή/και επικαιροποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών πληθώρας προϊόντων τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, που θα μπορούσαν να…

© ΤΕΒΑ 2016-2020 Web site created by Agile Vendors