Εθνική Αρχή Συντονισμού

Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαχειριστική Αρχή

Προϊσταμένη: Λαμπριτζή Ελένη

τηλ. 210 2120 737

e.lambritzi@eiead.gr

Μονάδα Α:

Προϊσταμένη: Παπαγιάννη Ιωάννα

τηλ. 210 2120 734

i.papagianni@eiead.gr

Στέλεχος: Σωτηρίου Φωτεινή

τηλ. 233 1075 150

f.sotiriou@eiead.gr

Μονάδα Β:

Προϊσταμένη: Φωτοπούλου Ελένη

τηλ. 210 2120 722

e.fotopoulou@eiead.gr

Στέλεχος: Παπαθανασίου Ειρήνη

τηλ. 210 2120 723

e.papathanasiou@eiead.gr

Στέλεχος: Σταυρούλια Χριστίνα

τηλ. 231 0726 666

x.stavroulia@eiead.gr

Μονάδα Γ:

Προϊστάμενος: Πασπάλας Ιωάννης

τηλ. 210 2120 742

i.paspalas@eiead.gr

Στέλεχος: Νάνη Ιωάννα

τηλ. 210 2120 726

i.nani@eiead.gr

Μονάδα Δ:

Προϊσταμένη: Τιτοπούλου Γεωργία

τηλ. 210 2120 743

g.titopoulou@eiead.gr

Στέλεχος: Ξυξή Ελένη

τηλ. 210 2120 728

e.ksiksi@eiead.gr