Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – 2016/679) της ΕΕ , νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, έχει άμεση εφαρμογή σε όλους τους φορείς που διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διακινούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Για αυτό το λόγο στα tablets, όπου τίθεται η υπογραφή του ωφελούμενου, θα εμφανίζεται το εξής μήνυμα:
Συναινώ στην χρήση των προσωπικών μου δεδομένων αποκλειστικά για τη χρήση τους σε θέματα διαχείρισης της αποθήκης του προγράμματος ΤΕΒΑ.
 
Προσοχή το ίδιο μήνυμα θα πρέπει να υπάρχει και στο έντυπο πρακτικό διανομής.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-2020 Web site created by Agile Vendors