Σας ενημερώνουμε ότι οι τηλεφωνικές γραμμές της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής  του ΤΕΒΑ λειτουργούν κανονικά, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-2020 Web site created by Agile Vendors