Σας ενημερώνουμε ότι στο μενού «ΔΡΑΣΗ» υπομενού «ΕΡΕΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ» αναρτήθηκε το έντυπο «Οδηγός Ορθών Πρακτικών Χειρισμού Τροφίμων» και η αφίσα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας που σχεδιάστηκαν για τις ανάγκες του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-2020 Web site created by Agile Vendors