Αγαπητοί συνεργάτες.
Η ΔΑ, σε μια προσπάθεια να μην παρατηρούνται διαφορετικές προσεγγίσεις στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διακηρύξεις του ΤΕΒΑ, ολοκλήρωσε τα πρότυπα των διακηρύξεων και σας τα κοινοποιεί σε 3 αρχεία ανάλογα με τον Π/Υ και τα οικονομικά όρια που ορίζει ο Ν. 4412/2016
Τα αρχεία είναι στα υποχρεωτικά τους σημεία κλειδωμένα και δεν επιδέχονται αλλαγές. Με κίτρινο φόντο είναι τα σημεία που είναι ενεργά και επομένως  μπορείτε να παρέμβετε. Υπάρχουν ,με κόκκινη υπογράμμιση,  επεξηγήσεις   της ΔΑ για την καλύτερη κατανόηση της συμπλήρωσης εκ μέρους σας .
Παρακαλούμε , για την διευκόλυνση όλων μας,  από τώρα και στο εξής να  χρησιμοποιείτε τα σχέδια που επισυνάπτονται Η ΔΑ ορίζει την διαδικασία αυτή υποχρεωτική ώστε να αποφύγουμε στο μέλλον χρονικές υστερήσεις και λάθη.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-2018 Web site created by Agile Vendors