Αγαπητοί συνεργάτες
Η ΔΑ ολοκλήρωσε το  «Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου Συνοδευτικών Μέτρων».
Με την είσοδο σας στο σύστημα θα μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης και να υποβάλετε τα συνοδευτικά μέτρα  επιλογής σας.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση εισόδου στην πλατφόρμα  είναι η:   https://mis.eiead.gr/remis/Menu/subareas.aspx
Η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σας θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ολοκλήρωση των συνοδευτικών μέτρων όπως αυτό απαιτείται από το ΣΔΕ
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση θα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο Ιωαννίδη Γιάννη στο τηλ 210-2120725.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-2018 Web site created by Agile Vendors