Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων της υπ.΄ αριθμ. πρωτ. ΔΑ ΤΕΒΑ ΕΙΕΑΔ/ΕΞ/604/11.06.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων έργου στα πλαίσια της πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) 2014-2020  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5007790», ανακοινώνει τα αποτελέσματα.pdf της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-2020 Web site created by Agile Vendors