Αγαπητοί Συνεργάτες, Κατόπιν ελέγχου που διενήργησε η ΕΔΕΛ σε έργο του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, διατύπωσε τη σύσταση να αποτελέσει το Πρωτόκολλο Ενδοδιακίνησης προϊόντων έγγραφο παραγόμενο αυτομάτως από την πλατφόρμα του συστήματος παρακολούθησης αποθήκης. Η Διαχειριστική Αρχή, σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΓΚΡΙΤΟΣ Α.Ε., προχώρησε στην υλοποίηση της σύστασης. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε…

ΑποφασηΕνταξηςΑΠ2018_2παρατασηΦΑ_τροπΔεικτες2020_91Ξ8ΟΞ7Φ-Κ1Μ.pdf

ΑποφασηΕνταξης_τροπ7_παραταση-ΦΑ_ΑΠ2015_ΔεικτεςΒΥΣ_Απρ2020_6ΛΗΙΟΞ7Φ-ΩΝ9.pdf

ΤροποποιησηΑποφασηςΕνταξηςΤΒ2017_ΨΘΧΣΟΞ7Φ-Σ8Β.pdf

Αγαπητοί Συνεργάτες, Σε συνέχεια του από 30.03.2020 ηλεκτρονικού μηνύματος σχετικά με τροποποιήσεις του Οδηγού Εφαρμογής λόγω COVID -19, σας ενημερώνουμε για την ακόλουθη νέα τροποποίηση: Στους Δήμους όπου με απόφαση της Πολιτικής Προστασίας έχει επιβληθεί ολική απαγόρευση κυκλοφορίας, η διανομή γίνεται ΑΝΕΠΑΦΑ: Αν η διανομή πραγματοποιείται με χρήση tablet, ο διανομέας σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της…

ΘΕΜΑ:  Υλοποίηση Προγράμματος ΤΕΒΑ κατά την διάρκεια της κρίσης (COVID-19) Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), ως Διαχειριστική Αρχή του Ταμείου της Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), ανταποκρινόμενο στο ρόλου του για την παροχή επισιτιστικής βοήθειας σε 250.000 οικογένειες που αριθμούν συνολικά 400.000 ωφελούμενους  (άτομα ακραίας φτώχειας) σε όλη την Ελλάδα, από…

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για τις κατωτέρω δυνατότητες διαχείρισης της πλατφόρμας αποθήκης,  για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης της Διαχειριστικής Αρχής: Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι κατ’ οίκον διανομές, στη λίστα των ωφελούμενων…

Σας ενημερώνουμε ότι η παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που θεσπίστηκε με το άρθρο 7 της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»  (ΦΕΚ 55Α/11.03.2020), καταλαμβάνει και τους Ωφελούμενους του  ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί…

© ΤΕΒΑ 2016-2018 Web site created by Agile Vendors