Με ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) ως αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή /και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας, να καταθέσει αίτηση, για…

Παρακαλούνται οι Δικαιούχοι του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους με τη Διαχειριστική Αρχή, αποστέλλοντας α) ονοματεπώνυμο/-α προσώπου/-ων επικοινωνίας, β) τηλέφωνα επικοινωνίας και γ) e – mail επικοινωνίας. Ως πρόσωπο επικοινωνίας θα ορίζεται κατ’ ελάχιστον ο Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου. Σε περίπτωση που έχει οριστεί νέος Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου, θα αποστέλλεται και…

Περιληψη Ετησιας Εκθεσης2018_ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ_FEAD.pdf

Παρουσίαση της ΔΑ του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ σε Ημερίδα του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 17 Οκτωβρίου 2019 στην Αθήνα. Κατεβάστε την παρουσίαση από εδώ.

Καταλογος Ενταγμενων Πραξεων ΕΠ ΕΒΥΣ_ΤΕΒΑ.xlsx

Αποφαση Ενταξης ΠΕ-ΦΩΚΙΔΑΣ_τροπ02Οκτ2019_9Η3ΖΟΞ7Φ-ΩΝΜ.pdf

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΒA_5η Έκδοση

Σας ενημερώνουμε ότι: Tο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετονομάστηκε σε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ H Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετονομάστηκε σε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ως εκ τούτου, σας εφιστούμε την προσοχή στην σχετική τροποποίηση όλων των λογοτύπων, κεφαλίδων, υποσέλιδων, πινακίδων κ.λπ. . Δείτε συνημμένο πρότυπο επιστολόχαρτου.ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ…

ΑποφασηΕνταξηςΑποκΠρομηθ_5τροποποιηση2019_6Ζ49ΟΞ7Φ-27Π.pdf

© ΤΕΒΑ 2016-2018 Web site created by Agile Vendors