ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΒA – 4ηέκδοση.pdf

Καλούμε τους Δικαιούχους των  παλαιών  Πράξεων Αποκεντρωμένων Προμηθειών 2015-2016 να υποβάλλουν στη  Διαχειριστική Αρχή, μέσω ΟΠΣ, Δελτίο Επίτευξης Δεικτών Πράξης για το έτος 2018 έως το αργότερο 28.02.2019. Για την ερμηνευτική επεξήγηση έκαστου δείκτη από τη ΔΑ, παρακαλώ ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, στην ανακοίνωση με ημερομηνία 17.04.2018.   Παρακαλώ λάβετε υπόψη…

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους των νέων Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» ότι τα προϊόντα που θα προμηθεύονται στο πλαίσιο των εν λόγω νέων Πράξεων θα καταγράφονται και θα διακινούνται στο Λογισμικό Παρακολούθησης Αποθεμάτων Αποθήκης με το πρόθεμα ΝΠ (π.χ. ΝΠΦασόλια). ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν θα χρησιμοποιούνται για τα…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.pdf

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ε.Κ. 679/2016 (ΓΚΠΔ- GDPR) Η Δ.Α. του Ε.Π. Ι ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ για την εναρμόνισή της  με τον Κανονισμό Ε.Κ. 679/2016 (ΓΚΠΔ-GDPR) έχει εκδώσει την παρούσα πολιτική απορρήτου που αφορά στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων…

Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, από 01/01/2019 οι διανομές πραγματοποιούνται με υπογραφή του ωφελούμενου επί του tablet. Στις περιπτώσεις που ανακύπτουν προβλήματα με τον τεχνολογικό εξοπλισμό, θα πρέπει να τίθεται η υπογραφή του ωφελούμενου σε έντυπο πρακτικό διανομής, το οποίο να αναρτάται / επισυνάπτεται αμελλητί  στο λογισμικό παρακολούθησης αποθήκης. Σε…

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – 2016/679) της ΕΕ , νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, έχει άμεση εφαρμογή σε όλους τους φορείς που διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και διακινούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για αυτό το λόγο στα tablets, όπου τίθεται η υπογραφή του ωφελούμενου, θα εμφανίζεται το εξής μήνυμα: Συναινώ στην χρήση των προσωπικών…

© ΤΕΒΑ 2016-2018 Web site created by Agile Vendors