Σας ενημερώνουμε ότι: Tο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετονομάστηκε σε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ H Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετονομάστηκε σε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ως εκ τούτου, σας εφιστούμε την προσοχή στην σχετική τροποποίηση όλων των λογοτύπων, κεφαλίδων, υποσέλιδων, πινακίδων κ.λπ. . Δείτε συνημμένο πρότυπο επιστολόχαρτου.ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ…

ΑποφασηΕνταξηςΑποκΠρομηθ_5τροποποιηση2019_6Ζ49ΟΞ7Φ-27Π.pdf

ΦΕΚ Αύξηση Προϋπολογισμού-Παράταση Αποκεντρωμένων Προμηθειών 2018-2019.pdf

Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ ότι με το άρθρο 58 του Ν. 4607/24.04.2019 (ΦΕΚ A’ 65) τροποποιήθηκε το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 31 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143),  το οποίο προέβλεπε ότι από 1.1.2019, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του ν. 4129/2013, δεν ασκείται προληπτικός…

ΔΙΑΝΟΜΕΣ: Συστήνεται στις Κοινωνικές Συμπράξεις η πραγματοποίηση διανομών με συχνότητα τουλάχιστον διμήνου. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε οι ποσότητες των προϊόντων (και ιδιαίτερα των τροφίμων και δη των νωπών) που διανέμονται στους ωφελούμενους ανά διανομή να είναι τέτοιες ώστε να καθίστανται εύκολα διαχειρίσιμες από ένα νοικοκυριό (π.χ. οι ποσότητες των κρεάτων που διανέμονται…

Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης _6ΠΕ_Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΦΕΚ 4η Παράταση Αποκεντρωμένων Προμηθειών 2015-2016.pdf

© ΤΕΒΑ 2016-2018 Web site created by Agile Vendors