ΦΕΚ_2ηΠαράταση Αποκεντρωμένων Προμηθειών 2015-2016.

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΕΒΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.pdf

Απόφαση Ένταξης Τροποποίηση.pdf

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ23/οικ./46856/3781/13.10.2016 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με την Πράξη «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», παρατείνεται το Φυσικό Αντικείμενο έως την 31η/12/2017 και το Οικονομικό Αντικείμενο έως την 31η/03/2018. Για να δείτε την…

© ΤΕΒΑ 2016-2018 Web site created by Agile Vendors