Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 19 Ιανουαρίου 2021 τίθεται σε εφαρμογή η τροποποιημένη/επικαιροποιημένη 6η έκδοση του Οδηγού Εφαρμογής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. Για να κατεβάσετε την 6η έκδοση του Οδηγού (με κίτρινη επισήμανση στις βασικές προσθήκες/επικαιροποιήσεις), παρακαλώ πατήστε ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΒA 6η Έκδοση_με επισημανσεις.pdf.

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. Δ13/οικ.47713/1029/19.11.2020 ΚΥΑ των Υπουργών ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΦΕΚ Β’ 5310/03.12.2020) τροποποιήθηκε εκ νέου και κωδικοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 604/24.04.2015  ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) » (ΦΕΚ Β΄ 770/30.04.2015),  όπως…

Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι από αύριο 16.12.2020 το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΔΟΜΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ θα αποτελεί έγγραφο παραγόμενο αυτομάτως από την πλατφόρμα του συστήματος παρακολούθησης αποθήκης. Η παραγωγή του εγγράφου γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Δημιουργώντας την κίνηση < εξαγωγή – δομή>, το σύστημα δημιουργεί Πρωτόκολλο Παράδοσης σε Δομή Συσσιτίου, το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη…

EXECUTIVE SUMMARY.pdf FORESIGHT AND RISK ASSESSMENT-Eng-22-9-2020-FINAL.pdf ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΕΒΑ.pdf ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΕΒΑ

FEAD Community_Case Studies_COVID special.pdf FEAD Community_Conference 2020_Full-report.pdf

ΠεριληψηΕτησιαςΕκθεσης2019_ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ_FEAD.pdf

Λόγω των νέων συνθηκών διαχείρισης της καθημερινότητας που έχει δημιουργήσει η πανδημία του COVID – 19 και προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός σε Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς επίσης και η μετακίνηση Ωφελουμένων που υπάγονται σε ευπαθείς ομάδες, σας ενημερώνουμε ότι είναι αποδεκτή η παραλαβή του πακέτου από εξουσιοδοτημένο άτομο, υπό τις εξής προϋποθέσεις: H Eξουσιοδότηση φέρει…

© ΤΕΒΑ 2016-2020 Web site created by Agile Vendors