Αναφορικά με την παραλαβή και τιμολόγηση προϊόντων σας εφιστούμε την προσοχή στα παρακάτω: Σε όλα τα σχετικά έγγραφα και παραστατικά (δελτία αποστολής, πρωτόκολλα παραλαβής, δελτία εισαγωγής στην αποθήκη, τιμολόγια) θα πρέπει να γίνεται ακριβής περιγραφή του είδους που παραλαμβάνεται. Για παράδειγμα, αν το παραλαμβανόμενο είδος είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη και τη σύμβαση  «extra παρθένο…

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή [Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων  – Δ/νση Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών – Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Τροφίμων, Χάρτου, Χημικών, Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών, Πλαστικών και Δερμάτων (Αγαθά Α)]  προέβη στη σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για το είδος «Επαναχρησιμοποιούμενο κάλυμμα προσώπου» (μάσκα κοινότητας)». Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές ΕΙΝΑΙ…

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή [Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων  – Δ/νση Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών – Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Τροφίμων, Χάρτου, Χημικών, Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών, Πλαστικών και Δερμάτων (Αγαθά Α)]  προέβη στη σύνταξη ή/και επικαιροποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών πληθώρας προϊόντων τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, που θα μπορούσαν να…

  Αγαπητοί Συνεργάτες, Κατόπιν ελέγχου που διενήργησε η ΕΔΕΛ σε έργο του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, διατύπωσε τη σύσταση να αποτελέσει το Πρωτόκολλο Ενδοδιακίνησης προϊόντων έγγραφο παραγόμενο αυτομάτως από την πλατφόρμα του συστήματος παρακολούθησης αποθήκης. Η Διαχειριστική Αρχή, σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΓΚΡΙΤΟΣ Α.Ε., προχώρησε στην υλοποίηση της σύστασης. Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε…

ΚαταλογοςΕνταγμενωνΠραξεωνΕΠ-ΕΒΥΣ_ΤΕΒΑ.xlsx

Διόρθωση στον τίτλο της Πράξης στην ΠΕ Θεσπρωτίας ΑποφασηΕνταξηςΑΠ2018_2παρατασηΦΑ_τροπΔεικτες2020_ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_91Ξ8ΟΞ7Φ-Κ1Μ.pdf ΑποφασηΕνταξηςΑΠ2018_2παρατασηΦΑ_τροπΔεικτες2020_91Ξ8ΟΞ7Φ-Κ1Μ.pdf

ΑποφασηΕνταξης_τροπ7_παραταση-ΦΑ_ΑΠ2015_ΔεικτεςΒΥΣ_Απρ2020_6ΛΗΙΟΞ7Φ-ΩΝ9.pdf

ΤροποποιησηΑποφασηςΕνταξηςΤΒ2017_ΨΘΧΣΟΞ7Φ-Σ8Β.pdf

Αγαπητοί Συνεργάτες, Σε συνέχεια του από 30.03.2020 ηλεκτρονικού μηνύματος σχετικά με τροποποιήσεις του Οδηγού Εφαρμογής λόγω COVID -19, σας ενημερώνουμε για την ακόλουθη νέα τροποποίηση: Στους Δήμους όπου με απόφαση της Πολιτικής Προστασίας έχει επιβληθεί ολική απαγόρευση κυκλοφορίας, η διανομή γίνεται ΑΝΕΠΑΦΑ: Αν η διανομή πραγματοποιείται με χρήση tablet, ο διανομέας σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της…

© ΤΕΒΑ 2016-2020 Web site created by Agile Vendors