ΑποφασηΕνταξηςΑποκΠρομηθ_5τροποποιηση2019_6Ζ49ΟΞ7Φ-27Π.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_αυξησηΤΒ2017_ΩΤΨ6ΟΞ7Φ-7ΗΥ-1.pdf

Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης _6ΠΕ_Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

3η Παράταση Κεντρικών Προμηθειών.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.pdf

Απόφαση Ένταξης Αποκεντρωμένων Προμ_4_Τροπ_6ΖΓΒΟΞ7Φ-ΞΤ4

Απόφαση Ένταξης Πράξης 3η Παράταση Αποκεντρωμένων Προμηθειών.

Κατάλογος Ενταγμένων Πράξεων ΤΕΒΑ.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2018-2019_6ΩΛΒΟΞ7Φ-ΟΧΨ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2018-2019_ΩΛΖΕΟΞ7Φ-0ΚΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ_ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ_2018-2019_ΨΔΧΑΟΞ7Φ-ΑΡΘ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2018-2019_ΩΔ64ΟΞ7Φ-ΜΜΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ_ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2018-2019_646ΠΟΞ7Φ-Σ3Υ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ_ΣΚΥΡΟΥ 2018-2019_Ψ2ΥΑΟΞ7Φ-4ΝΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2018-2019_6Υ63ΟΞ7Φ-Ν9Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ_2018-2019_7ΤΥΡΟΞ7Φ-27Ψ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ-ΣΑΜΟΥ-ΙΚΑΡΙΑΣ 2018-2019_Ψ7ΙΓΟΞ7Φ-ΛΨ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_2018-2019_ΩΛ8ΙΟΞ7Φ-0ΜΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ_2018-2019_64ΛΧΟΞ7Φ-ΩΥ1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕ…

© ΤΕΒΑ 2016-2020 Web site created by Agile Vendors