ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ_ΚΣ2_2018-2019.pdf   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.docx   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΤΔΠ.docx

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ οργανώνεται συνάντηση εργασίας στην Αθήνα στις 18/2/2016 στο χώρο Impact Hub Athens, ώρα 10:00-15:00 (οδός Καραϊσκάκη 28 Αθήνα, Μετρό Μοναστηράκι, τηλ. 210-3210146). Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθούν προβλήματα και να υπάρξει ενημέρωση για την εξέλιξη της υλοποίησης των…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Λογισμικό Αποθήκης. Κατεβάστε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ.

Προμήθεια σακουλών με απευθείας ανάθεση. Κατεβάστε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ.

Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ έως 27-11-2015 Κατεβάστε το έγγραφο εδώ.

Πρόσκληση για την υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» που ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ  από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» Κατεβάστε την Πρόσκληση εδώ.  

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους αναδόχους/προμηθευτές οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορές στο πλαίσιο των διαγωνισμών που διενεργούνται για την κεντρική προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ, ότι η έκδοση από τις τράπεζες Εγγυητικών Επιστολών και λοιπών εγγράφων, όπως Πιστοποιητικού Πιστοληπτικής Ικανότητας, είναι…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.pdf

© ΤΕΒΑ 2016-2020 Web site created by Agile Vendors