Με την παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α΄), τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού ΕΕ 223/2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους , ανατέθηκαν στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Διεύθυνση:

Κ. Παλαμά 6-8, 111 41, Αθήνα

Τηλέφωνο:

(+30) 210 2120700

Fax:

(+30) 210 2285122

Λάβετε οδηγίες πρόσβασης μέσω χάρτη →