Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους των Πράξεων των Αποκεντρωμένων Προμηθειών ότι από 2 Μαΐου 2018 έως 19 Μαΐου 2018  θα υποβάλλουν στη  Διαχειριστική Αρχή, μέσω ΟΠΣ, το «Δελτίο Επίτευξης Δεικτών Πράξης». Για τη συμπλήρωση του Δελτίου, παρακαλώ ανατρέξτε στον αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Οδηγό του ΟΠΣ. Για να δείτε τον Εκπαιδευτικό Οδηγό, παρακαλώ πατήστε odigos_deltio_epitefksis_deikti.pdf. Για ερμηνευτική επεξήγηση έκαστου…

© ΤΕΒΑ 2016-2020 Web site created by Agile Vendors