Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σας γνωστοποιούμε συνημμένως:

Α) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

«Πίνακας Υπολογισμού Γευμάτων» και «Έντυπο Υπολογισμού Δεικτών ΒΥΣ»  και

Β) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  του  Πίνακα Υπολογισμού  Μερίδων»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΕΠΙ-ΤΩΝ-ΕΝΤΥΠΩΝ-_v.2.pdf

ΠινακαςΥπολογισμουΜεριδων_22.02.2021.pdf

ΠινακαςΥπολογισμουΓευματων-ΝΕΟΣ.xlsx

ΕντυποΥπολογισμουΔεικτωνΒΥΣ-ΝΕΟ.xlsx

 

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-2020 Web site created by Agile Vendors