Σας κοινοποιούμε τις Κατευθυντήριες οδηγίες  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με οδηγίες και μέτρα πρόληψης στους εργασιακούς χώρους αναφορικά με τον Κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και παρακαλούμε για την τήρησή τους σε όλες τις διοικητικές και επιχειρησιακές δομές του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. Οδηγίες και μέτρα πρόληψης στους εργασιακούς χώρους.

© ΤΕΒΑ 2016-2020 Web site created by Agile Vendors