Σας γνωστοποιούμε την έκδοση Οδηγού Συμπλήρωσης Δελτίου Επίτευξης Δεικτών.

Παράλληλα, σας ενημερώνουμε ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής Δελτίων Επίτευξης Δεικτών έτους 2020 είναι  η 1η Μαρτίου 2021.

ΟδηγοςΣυμπληρωσηςΔελτιουΕπιτευξηςΔεικτων_2021.pdf

ΕπεξηγησηΔεικτωνΕτησιαςΕκθεσηςΤΕΒΑ.pdf

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ – ΠινακαςΥπολογισμουΜεριδων_05.04.2021.pdf

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ –ΠινακαςΥπολογισμουΓευματων-ΝΕΟΣ-1.xlsx

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ –ΕντυποΥπολογισμουΔεικτωνΒΥΣ-ΝΕΟ-1.xlsx

 

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-2020 Web site created by Agile Vendors