Σε συνέχεια της από 29.09.2017 Ανακοίνωσης με τίτλο «ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΟΠΣ», παραπέμπουμε στις Συχνές Ερωτήσεις που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της η ΑΕΠΠ, στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php/syxnes-erotiseis

Κατηγορίες

© ΤΕΒΑ 2016-2020 Web site created by Agile Vendors