ΚαταλογοςΕνταγμενωνΠραξεωνΕΠ-ΕΒΥΣ_ΤΕΒΑ.xlsx

Σας ενημερώνουμε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές  των προϊόντων κατηγορίας «ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»  που αναρτήθηκαν στις 17.06.2020 επικαιροποιούνται ως εξής: ΕΙΔΗ_ΧΑΡΤΟΥ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ_ΥΓΙΕΙΝΗΣ_ΤΕΒΑ_2020.pdf

ΑποφασηΕνταξης_τροπ8_παραταση-ΦΑ_ΑΠ2015_Δεικτες_Μαρτ2021_6ΦΘΥΟΞ7Φ-23Π.pdf

Σας ενημερώνουμε ότι ο Πίνακας Υπολογισμού Μερίδων (Παράρτημα 3 του Οδηγού Συμπλήρωσης Δελτίου Επίτευξης Δεικτών) επικαιροποιήθηκε με την προσθήκη των προϊόντων «κατσικίσιο κρέας» και «μινεστρόνε σούπα». ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ – ΠινακαςΥπολογισμουΜεριδων_05.04.2021.pdf

ΑποφασηΕνταξης_ΤροπΠΕ-ΛΕΣΒΟΥ_ΔημΜυτιλ_6ΥΒΗΟΞ7Φ-ΔΝΣ.pdf

ΑποφασηΕνταξηςΑΠ2018-2019_3ΠαρατασηΦΑ_Δεικτες2021_ΩΘΕΙΟΞ7Φ-ΞΟΤ.pdf

Σας ενημερώνουμε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων που αναρτήθηκαν στις 17.06.2020: Eπικαιροποιήθηκαν ως προς τις ενδείξεις που τίθενται  πάνω στην προσυσκευασία και την δευτερογενή συσκευασία, με την προσθήκη της λέξης «ΤΕΒΑ». Εμπλουτίστηκαν με την προσθήκη του προϊόντος «Τυρί Κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ».

© ΤΕΒΑ 2016-2020 Web site created by Agile Vendors