ΑποφασηΕνταξης_τροπ8_παραταση-ΦΑ_ΑΠ2015_Δεικτες_Μαρτ2021_6ΦΘΥΟΞ7Φ-23Π.pdf

Σας ενημερώνουμε ότι ο Πίνακας Υπολογισμού Μερίδων (Παράρτημα 3 του Οδηγού Συμπλήρωσης Δελτίου Επίτευξης Δεικτών) επικαιροποιήθηκε με την προσθήκη των προϊόντων «κατσικίσιο κρέας» και «μινεστρόνε σούπα». ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ – ΠινακαςΥπολογισμουΜεριδων_05.04.2021.pdf

ΑποφασηΕνταξης_ΤροπΠΕ-ΛΕΣΒΟΥ_ΔημΜυτιλ_6ΥΒΗΟΞ7Φ-ΔΝΣ.pdf

ΑποφασηΕνταξηςΑΠ2018-2019_3ΠαρατασηΦΑ_Δεικτες2021_ΩΘΕΙΟΞ7Φ-ΞΟΤ.pdf

Σας ενημερώνουμε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων που αναρτήθηκαν στις 17.06.2020: Eπικαιροποιήθηκαν ως προς τις ενδείξεις που τίθενται  πάνω στην προσυσκευασία και την δευτερογενή συσκευασία, με την προσθήκη της λέξης «ΤΕΒΑ». Εμπλουτίστηκαν με την προσθήκη του προϊόντος «Τυρί Κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ».

Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας γνωστοποιούμε συνημμένως: Α) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ «Πίνακας Υπολογισμού Γευμάτων» και «Έντυπο Υπολογισμού Δεικτών ΒΥΣ»  και Β) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  του  Πίνακα Υπολογισμού  Μερίδων» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΕΠΙ-ΤΩΝ-ΕΝΤΥΠΩΝ-_v.2.pdf ΠινακαςΥπολογισμουΜεριδων_22.02.2021.pdf ΠινακαςΥπολογισμουΓευματων-ΝΕΟΣ.xlsx ΕντυποΥπολογισμουΔεικτωνΒΥΣ-ΝΕΟ.xlsx  

Σας ενημερώνουμε ότι στις 23/02/2021 στις 10.00-13.00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η 6η Ετήσια Απολογιστική Συνάντηση (6th Annual Review Meeting) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Page 2 of 31 1 2 3 4 31

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors