Ενημερώνονται οι Κοινωνικές Συμπράξεις ότι, μετά την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας,  μετατίθεται και ο χρόνος υποβολής Αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I) από μέρους των δυνητικά ωφελουμένων, από 13 Ιουλίου 2015 έως 5 Αυγούστου 2015.

Σας ανακοινώνουμε ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Κοινωνικής Σύμπραξης και της Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής ορίζεται, μετά από παράταση της αρχικής ημερομηνίας, η 3η Ιουλίου 2015.

Παρακαλούνται οι Επικεφαλής των Κοινωνικών Συμπράξεων να αποστείλουν με e-mail στη Διαχειριστική Αρχή ΤΕΒΑ (υπόψη κ. Τιτοπούλου – g.titopoulou@eiead.gr, τηλ.2102120743) το αργότερο έως την Δευτέρα 29η Ιουνίου 2015 τα ονόματα των εργαζομένων, οι οποίοι θα αναλάβουν να εγγράψουν στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ Α.Ε τους ωφελούμενους, σύμφωνα με την Πρόσκληση. Πρόκειται για απαραίτητη διαδικασία προκειμένου να πιστοποιηθούν…

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή τροφίμων καθώς και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Στηρίζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I),…

Page 23 of 23 1 21 22 23

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors