Μάλτα «job-shadowing»

Έναρξη: 21-01-2020 09:00Λήξη: 24-01-2020 17:00

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας απο το «FOUNDATION FOR SOCIAL WELFARE SERVICES», τον επίσημο φορέα υλοποίησης του FEAD στην Μάλτα όπου σε συνεργασία με την ΔΑ του ΤΕΒΑ/FEAD: Συμμετείχαν στην 3η Συνάντηση του Εθνικού Δικτύου Συντονισμού Φορέων υλοποίησης του ΤΕΒΑ και παρουσίασαν τα συνοδευτικά μέτρα που υλοποιούν στην Μάλτα, Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,…

© ΤΕΒΑ 2016-

Website designed and developed by Agile Vendors